Ingen forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne

Som tidligere publiceret afholdes næste generalforsamling i Søllerød Grundejerforening den 14. marts kl. 19 i Søllerød Sognegård.

I henhold til foreningens vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen senest 1. februar. Eventuelle forslag sendes til lk@sollerod-gf.dk

Ved fristens udløb er der ikke kommet forslag. Generalforsamlingen gennemføres således efter vedtægternes dagsorden.