Nyheder

Tak for en god generalforsamling

Tak for sidst til de godt 100 deltagere i årets generalforsamling i Søllerød Grundejerforening. Jeg synes, vi havde en fin aften med en dejlig afslappet stemning. Vi fik vendt mange forskellige emner både fra talerstolen og fra salen. Også en stor tak til borgmester Jens Ive, viceborgmester Erik Mollerup og direktør Iben Koch for at…

Læs mere

Borgmester Jens Ive kommer til generalforsamlingen.

Der er nogle ændringer i, hvem der repræsenterer Rudersdal kommune til vores generalforsamling tirsdag den 12. marts kl. 19. Axel Bredsdorff kommer ikke, da han har orlov fra kommunalbestyrelsen hele marts måned, og Court Møller er desværre forhindret af et andet arrangement. Til gengælde kommer Jens Ive, som har lovet at give os en orientering…

Læs mere

Ny Grundejerinfo fra Rudersdal kommune

Der er nu en ny Grundejerinfo fra Rudersdal kommune. I kan læse den via dette LINK I kan bl.a. læse om: Hovedtidsplan for ny affaldsordning  Dialogmøde for administratorer og ejere af bygninger med fælles affaldsbeholdere  Dialogmøder om Planstrategi 2019  Nye vejnavneskilte bliver mere ensartede og lettere at læse  Derfor er der stadig lavvande i vores…

Læs mere

Dato for generalforsamlingen i 2019 er nu på plads

Generalforsamlingen i 2019 bliver afholdt tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19 på Sognegården. Sæt x i kalenderen, så I har mulighed for at deltage. På dette års generalforsamling, skal vi bl.a. tage stilling til kontingentet for de næste 4 år.

Læs mere

Luft foto af din ejendom

Staten har fået foretaget en luftfotografering af hele Danmark. I kan finde en række billeder af jeres ejendom via dette LINK Linken kan også findes her på hjemmesiden under “Nyttige Links”

Læs mere

Nyt om Klokkespillet på Søllerød Slot

Ejeren af Søllerød Slot, Christina Caravadossi har fået foretaget en modernisering af det fine klokkespil i slottets tårn. Umiddelbart kommer det til at betyde, at klokkespillet hver dag lige efter kl. 9 og kl. 18 vil spille en melodi, der passer til årstiden. Klokkespillet vil spille 2-3 minutter. Det forventes at fungere fra slutningen af…

Læs mere

God, velbesøgt generalforsamling 14. marts. Beretning og indlæg er nu på hjemmesiden

Generalforsamlingen blev gennemført onsdag aften den 14. marts med ca. 100 deltagere. Cand. jur. Erik Lauridsen var mødets dirigent. Her på hjemmesiden, kan I under Generalforsamling 2018  finde de præsentationer, som repræsentanterne fra kommunen viste og gennemgik. I kan også finde det godkendte regnskab. I kan læse den præsentation, der ledsagede formanden Lars Kristensen’s beretning. Under…

Læs mere