Generalforsamling afholdes 22. marts kl. 19

Generalforsamling i SGF 22. marts 2022 I bestyrelsen håber vi, at der er kommet så meget ro over Corona pandemien, så vil kan afholde vores næste generalforsamling i henhold til vedtægterne. Derfor indbyder vi til årets generalforsamling tirsdag den 22. marts 2022 i Sognegården på Søllerødvej. Dagsorden kommer m.v. kommer i jeres postkasser omkring 1.…

Læs mere

Søllerød Kro i Januar er udsolgt – venteliste

Igen er der meget stor interesse i at deltage i grundejerforeningens nabomiddag på Søllerød Kro. Med 160 tilmeldte er alle pladser besat. Hvis I ønsker at komme på en venteliste, er I velkomne til at sende en mail til , så vil I høre fra mig, hvis der kommer afbud. Venlig hilsen Lars Kristensen

Læs mere

Ny dato for ekstra middag på Søllerød Kro

Desværre for os er der totalt udsolgt på Søllerød Kro resten af året. Til gengæld har vi fået mulighed for at dublere vores arrangement onsdag den 19. januar 2022 kl. 19.00. Også her gælder “først til mølle” princippet. I kan tilmelde jer via dette link: Middag Søllerød Kro 19. januar

Læs mere

Middag Søllerød Kro 13/10 er udsolgt-Ny dato/Venteliste

Søllerød Kro er for lille til at rumme de mange, der ønsker at deltage i grundejerforeningens middag. De 80 pladser, vi har til rådighed var solgt, inden de sidste har nået at få brevet med indbydelsen. Men vi arbejder på hurtigt at have en ekstra dato på plads, så der bliver plads til 80 flere.…

Læs mere

Tilmelding til middag på Søllerød Kro

Når vi inviterer til middag på Søllerød Kro, plejer der at være run på pladserne. Denne gang kommer invitationen på papir, og vi forventer, at de fleste vil modtage indbydelserne senest lørdag eftermiddag. Hvis du har lyst til at hjælpe med uddelingen, kan vi stadig bruge hjælp tilte par ruter. For at skabe samme muligheder,…

Læs mere

Generalforsamling 5. oktober 2021

Ny dato for årets generalforsamling – 5/10 Så er det endelig lykkedes at finde en dato, hvor borgmesteren m.fl. kan deltage, og hvor Sognegården samtidigt er ledig. Så bestyrelsen er glade for, at vi nu kan indbyde til generalforsamling tirsdag den 5. oktober kl. 19 i Sognegården. Vi håber, at vi med den seneste udsættelse…

Læs mere

Generalforsamlingen 25/8 er udsat til senere

Vi har haft store problemer med at finde et tidspunkt for årets generalforsamling. I bestyrelsen har vi besluttet, at det ikke giver mening at holde generalforsamlingen, før vi kan gøre, som vi plejer. Den første mulighed var den 25. august, hvor vi kunne få Sognegården. Men desværre er kommunalbestyrelsens mødedatoer blevet flyttet, så det ikke…

Læs mere

Cykelløb mandag 16/8 kl. 17.30-18.30

Cykelløb mandag den 16. august kl. 17.30-18.30 Veggerby Sport & Kultur afholder et cykelløb på VM ruten mandag den 16. august mellem kl. 17.30 og ca. 18.30. Dejligt at vi er blevet varslet. Det sker desværre ikke særligt ofte. Så vi håber på alles forståelse for de ulemper, det måtte give for beboerne langs ruten.

Læs mere

Ny Hjertestarter på Vangebovej

Det er nu lykkedes at skaffe sponsorer til en ny hjertestarter, som er opsat på muren ved Søllerød Parks Vaskeri. Der er tale om en helt moderne hjertestarter, som er langt mere effektiv, end den der har været ved indgangen til Købmanden. Søllerød Park’s ejerforening, Ejendomsmægler Lars Zola-Honoré og Søllerød Grundejerforening har finansieret den nye…

Læs mere

Hjertestarter ved købmanden er fjernet

Firmaet, der skulle vedligeholde hjertestarteren ved Købmanden på Vangebovej, er gået konkurs. Det betyder, at den ikke er blevet vedligeholdt de seneste år. Vi har derfor valgt at nedtage den, så den ikke giver falsk tryghed. Vi arbejder på at finde sponsorer til at indkøbe en ny hjertestarter. Sammen med Søller Parks ejerforening og med…

Læs mere