MEDLEMSKAB

Medlemskab af Søllerød Grundejerforening

Alle grundejere, der har en ejendom inden for foreningens område, kan blive medlem af Søllerød Grundejerforening. Medlemskabet er frivilligt. Kontingentet er 250 kr. for en periode på 4 år gældende for tiden 1. januar 2016 til 31/12 2019.

Da beløbet er af så beskeden størrelse, gives der ikke rabat, hvis man melder sig ind i løbet af kontingentperioden. Indmeldelse kan ske ved at kontakte formanden () eller kassereren pr. telefon eller e-mail.