SERVITUTTER

Servitutter

Som nuværende eller kommende grundejer, skal man være opmærksom på, at næsten alle grunde i Søllerød er omfattet af en servitut, som bl.a. betyder, at man ikke må bygge tættere end 10 alen ca. (6,25 m) til skel. Flere grundejere er kommet i store problemer, fordi de ikke har respekteret denne servitut.

Hvis I er i tvivl om, hvad servitutten betyder for jeres ejendom i forbindele med tilbygning eller nybyggeri, vil vi anbefale, at man sørger for grundig rådgivning fra advokat og/eller landinspektør. Det kan også være fornuftigt at tage kontakt til formanden for Søllerød Grundejerforening, som kan hjælpe med råd og vejledning.

Her kan I finde en typisk udskrift, der indeholder servitutten om 10 alen