På den næstsidste dag i 2019 har vi afleveret breve til alle medlemmer hos Postnord. I skulle derfor gerne en af de første dage i det nye år modtage jeres kuvert fra Søllerød Grundejerforening.

Denne gang er der opkrævning af kontingentet på 300 kr. for den næste 4-års periode. Vi håber, at alle har lyst til at fortsætte medlemsskabet.

Brevet indeholder også invitationer til foreningens arrangementer i 1. halvår 2020. Det første arrangement er allerede 29. januar, hvor vi inviterer til et spændende foredrag om Moth's ordbog med efterfølgende middag på Søllerød Kro.

Vi varsler også datoen for næste generalforsamling, som afholdes den 31. marts kl. 19 i Sognegården. Husk, at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2020.

Det nye år byder således på en række arrangementer. Og som noget nyt har vi udvidet vores samarbejde med Mothsgården. Vi håber, at vi sammen med Rudersdal Museer kan gøre Mothsgården til et samlingspunkt for borgerne i Søllerød.

Godt Nytår

Bestyrelsen