Dato for generalforsamlingen i 2019 er nu på plads

Generalforsamlingen i 2019 bliver afholdt tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19 på Sognegården. Sæt x i kalenderen, så I har mulighed for at deltage. På dette års generalforsamling, skal vi bl.a. tage stilling til kontingentet for de næste 4 år.

Læs mere

Luft foto af din ejendom

Staten har fået foretaget en luftfotografering af hele Danmark. I kan finde en række billeder af jeres ejendom via dette LINK Linken kan også findes her på hjemmesiden under “Nyttige Links”

Læs mere

Nyt om Klokkespillet på Søllerød Slot

Ejeren af Søllerød Slot, Christina Caravadossi har fået foretaget en modernisering af det fine klokkespil i slottets tårn. Umiddelbart kommer det til at betyde, at klokkespillet hver dag lige efter kl. 9 og kl. 18 vil spille en melodi, der passer til årstiden. Klokkespillet vil spille 2-3 minutter. Det forventes at fungere fra slutningen af…

Læs mere

God, velbesøgt generalforsamling 14. marts. Beretning og indlæg er nu på hjemmesiden

Generalforsamlingen blev gennemført onsdag aften den 14. marts med ca. 100 deltagere. Cand. jur. Erik Lauridsen var mødets dirigent. Her på hjemmesiden, kan I under Generalforsamling 2018  finde de præsentationer, som repræsentanterne fra kommunen viste og gennemgik. I kan også finde det godkendte regnskab. I kan læse den præsentation, der ledsagede formanden Lars Kristensen’s beretning. Under…

Læs mere

Indbydelser til generalforsamling m.m. er sendt

Vi har 20. februar afleveret brevene med indkaldelse til generalforsamlingen  og indbydelser til tre arrangementer i marts og maj til PostNord. Posten har så 5 hverdage til omdelingen. Så se efter i postkassen 25.-26. februar. Hvis I som medlemmer ikke har modtaget brevet, må I meget gerne sende en mail til lk@sollerod-gf.dk. I kan allerede…

Læs mere

Ingen forslag til generalforsamlingen fra medlemmerne

Som tidligere publiceret afholdes næste generalforsamling i Søllerød Grundejerforening den 14. marts kl. 19 i Søllerød Sognegård. I henhold til foreningens vedtægter skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen indsendes til bestyrelsen senest 1. februar. Eventuelle forslag sendes til lk@sollerod-gf.dk Ved fristens udløb er der ikke kommet forslag. Generalforsamlingen gennemføres således efter vedtægternes dagsorden.

Læs mere

Ny Grundejerinfo fra Rudersdal kommune

Rudersdal kommune har sidst på året 2017 udgivet en ny udgave af Grundejerinfo. Her kan man bl.a. læse om affaldssortering og om modernisering af lamperne i gadebelysningen. Læs mere ved at klikke på linket nedenfor. Grundejerinfo_november_17

Læs mere

Generalforsamlingen 2018

Datoen for næste generalforsamling i Søllerød Grundejerforening er nu fastsat til onsdag den 14. marts 2018 kl. 19 i Sognegården. Der kommer indbydelse med posten i midten af februar. Men sæt et x i kalenderen, så I ikke går glip af denne aften.

Læs mere