Serviceordning for Private Fællesveje

Søllerød januar 2021 - 1-b

Fællesudvalget for Grundejerforeninger har i sommeren 2020 sendt en serviceordning for de private fællesveje i kommunen i udbud.

I august 2020 har Fællesudvalget valgt virksomheden BS Landskabspleje A/S til leverandør af Fejning & Sugning, Ukrudtsbekæmpelse og Vintertjeneste med saltning og snerydning. Og virksomheden Pankas A/S til at udføre reparation af asfalt.

På denne side vil vi løbende lægge alle relevante dokumenter vedr. denne ordning.

Spørgsmål kan rettes til Lars Kristensen på mail adressen:

Vagttelefon til BS-Landskabspleje (Døgnbetjent): 46 56 03 97

Oversigt over udsendt materiale

Det samlede Udbudsmateriale

Præsentation af den nye serviceordning på mødet 28/8-2020

Excel regneark til beregning af udgiften for et vejlaug

Orientering fra BS Landskabspleje A/S

Mail af 2/9-2020 til alle vejlaug

Kontaktoplysning om vejlaug til BS Landskabspleje

Orientering om reparation af asfalt

Præsentation på mødet for alle vejlaug 30/6-2021

Referat af møde for vejlaug 30. juni 2021

Præsentation på møde for vejlaug 29/10-2021

Orientering om Vintereren 20/21

På et møde 3/3-2021 hos BS-Landskabspleje med deltagelse af Morten Vang, Benjamin Pless og Lars Kristensen drøftede vi snerydning og saltning i denne vinter. Baggrunden for mødet var, at nogle vejlaug har været overraskede over antallet af saltninger i vinterens løb. og flere mener, at der er faktureret flere saltninger, end der er udført. Hvis man føler, at der er faktureret for meget, skal I rette henvendelse til Morten Vang. Så må I prøve at få en aftale med ham om ændret fakturering.

Det er vigtigt at slå fast, at denne vinter har været meget speciel. Da vi indgik aftalen med BS-Landskabspleje havde vi et historisk grundlag baseret på de seneste 5 vintre, hvor det højeste antal saltninger var på 10. Denne vinter har været meget speciel, og vi skal mere end 7 år tilbage for at finde et tilsvarende vejr med vekslen mellem tøvejr om dagen og frost om natten kombineret med en del døgn med sne.

Vi valgte en ordning, hvor meldingerne fra VejVejr var afgørende for, hvornår der skulle rykkes ud. Og det skal blankt erkendes, at vi skulle have sat os mere grundigt ind i konsekvenserne af aftalen, inden vi indgik den. Med aftalen har vi aftalt det højest mulig serviceniveau, hvor BS-Landskabspleje skulle rykke ud med saltning, når VejVejr meldte en risiko for glatte veje i vores område. VejVejr opererer med tre trusselniveauer: Gul, Orange og Rød. Gul er en melding om en vis risiko for glatte veje, orange er en stor risiko og rød er en sikker melding om glatte veje.

BS-Landskabspleje har saltet, når der var orange eller rød melding fra VejVejr.

Via dette link kan I se, alle de daglige meldinger fra Vejvejr for januar og februar 2021. Se på den, hvis I skal forhandle med firmaet om en evt. reduktion af betalingen. Hvis der er et misforhold, er der basis for en reklamation. Men læs også redegørelsen fra BS-Landskabspleje sidt i denne tekst.

Vi skal inden næste vinter tage stilling til, om vi vil ændre serviceniveauet til, at der kun skal saltes, når meldingen er rød.

Hvis I mener, at der en given dag ikke er foretaget den nødvendige saltning eller snerydning, er det vigtigt, at I kontakter BS-Landskabspleje den samme dag. Det er bedst at gøre det telefonisk på tlf.: 4536 0397.

Redegørelse fra BS-Landskabspleje

Der saltes to gange i døgnet typisk efter forhold, hvor der har været frost om natten, tøvejr om dagen og så koldt/frost igen om aftenen.

Tøvejret har skyllet salt væk og derfor er der kørt igen. 

Den anden årsag, og mest hyppige årsag, er at vi præ-salter ved Vejvejrs varsling om risiko for glatte veje, nedbør, isslag mv.

Når vi så har saltet, og der er kommet en smule sne (nedbør) så har vi kunne give det et ekstra lag salt efterfølgende i stedet for en snerydning.

Der er forskellige faktorer der afgør om vi skal ud og salte, når TV2, YR eller andre vejrtjenester meddeler at det f.eks. er 2 graders varme om natten.

Denne temperatur er målt i 2 meters højde og er lufttemperaturen.

Vi måler ligeledes dugtemperaturer og vejtemperaturer. Vejvejrs målestationer ligger i 0 meters højde, og derfor kan temperaturen i 0 meters højde være på frysepunktet, eller derunder. Hvilket jævnligt kan være tilfældet.

Se eksemplet nedenfor fra 26/02 samt en quickguide fra vejvejr.

Rød er vejtemperatur, grøn er dugpunktet, blå er lufttemperatur

Lufttemperaturen er ca. 2 grader, mens dugpunkt og vejtemperaturen er under frysepunktet.

Hvis dugpunktet f.eks. er over vejtemperaturen, dannes der rim der gør at der er risiko for glatte veje, hvilket udløser en orange, eller rød alarm. Ved ORANGE og RØD alarm som anvist øverst i billedet, er der risiko for glatte veje og vi kalder ud til en saltning.

Obs: vi gør opmærksom på, at i venligst ikke skal kontakte vejvejr, da det er en abonnementstjeneste. Ønsker i at gå yderligere i dybden med vejvejr, kan i trykke på det her link: https://vejvejr.dk/vejvejr/help/help_java.pdf

image001
image003