NYTTIGE LINKS

Links

Kultur:

Forsyning

Forskellige vigtige adresser:

Regnvand på egen grund

Det er godt for miljøet, og der er også en lille økonomisk gulerod til dig, hvis du ønsker, at din del af regnvandet ikke skal løbe i kloakken, men kan sive ned på din grund.

Det kræver en tilladelse fra Ruderdal Kommune. Når du har den, kan du søge om at få tilbagebetalt en del af det beløb, du betaler for at være tilsluttet det offentlige kloaknet, hvis du nedsiver alt regnvandet på din grund.

Du kan læse mere via dette link: Regnvand på egen grund