Referat af årets generalforsamling er nu på hjemmesiden

Tak for sidst til de godt 120 medlemmer, der valgte at deltage i årets generalforsamling. Det blev en aften, hvor der naturligvis var en del debat om forslaget til Lokalplan 300 og bestyrelsens høringssvar. Referatet kan læses via dette link: Referat GF 2024

Læs mere

Breve er nu omdelt

Flittige medlemmer har nu omdelt breve til samtlige medlemmer af foreningen. En del har endnu ikke fået betalt kontingent. Til dem har vi sendt et brev med en påmindelse og betalingsoplysninger for Netbank og MobilePay. Husk at skrive jeres medlemsnummer, hvis I betaler med MobilePay. Vi har fået nogle indbetalinger, som var vanskelige at spore.…

Læs mere

Regnskab for 2023 er nu på hjemmesiden

I kan nu finde dagsorden og regnskab her på hjemmesiden. Her er link til siden: Generalforsamling 2024 Husk, at tilmelding er nødvendig. Tilmelding her på hjemmesiden under “Arrangementer.

Læs mere

Generalforsamlingen 13. marts kl. 19

Den skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen 13. marts kl. 19 i Sognegården bliver omdelt i weekenden 24. – 25. februar. Dagsorden og tilmelding har de seneste uger været her på hjemmesiden under “Arrangementer”. Datoen for generalforsamling blev varslet i brevet med kontingent opkrævningen i december 2023. Og senere er der fulgt op med Nyhedsbrev i januar.…

Læs mere

Fastelavnsfest og Generalforsamling

Fastelavnsfest Søllerød Grundejerforening indbyder sammen med Rudersdal Museer og Lars Zola Honoré traditionen tro til Fastelavnsfest på Mothsgården søndag den 11. februar kl. 13. Arrangementet er åbent for alle, og der kræves ikke tilmelding. I møder bare op med eller uden udklædning. Generalforsamling 2024 Indbydelse med dagsorden er nu lagt på hjemmesiden under “Arrangementer”. Generalforsamlingen…

Læs mere

Bestyrelsens bemærkninger til Lokalplan 300

Søllerød Grundejerforening har nu indsendt sit høringssvar til Lokalplan 300. Svaret er blevet til efter aktiv deltagelse i de møder, der har været indbudt til gennem de sidste måneder. I forbindelse med behandlingen af det endelige forslag indbød vi til et medlemsmøde 17. januar, hvor ca. 70 medlemmer mødte op til en god debat. 22.…

Læs mere

Der er stadig ledige pladser til middagen på Søllerød Kro 31/1

Der er stadig nogle ledige pladser. Tilmelding skal ske senest lørdag den 26. januar. Vi har nu haft den første af årets middage på Søllerød Kro. Det blev en dejlig aften, hvor vi fik en fantastisk middag. Alle var enige om, at det var den bedste middag, vi har fået til foreningens arrangementer på kroen.…

Læs mere

Ekstra middag på Søllerød Kro 31/1

Lige nu er der over 40 på venteliste til de to middage i januar på Søllerød Kro. Vi har derfor aftalt en tredje middag onsdag den 31. januar kl. 19. Så håber vi i bestyrelsen, at der denne gang er blevet plads til alle de medlemmer, der har lyst til at deltage. Tilmelding hurtigst muligt…

Læs mere

Helt udsolgt til Søllerød Kro

I skrivende stund er begge middage i januar helt udsolgt. Derfor er der nu oprettet en venteliste, man kan skrive sig på. Erfaringsmæssigt kommer der nogle afbud, så der er mulighed for at komme med fra ventelisten. Pladserne tildeles efter tidspunkt for tilmelding til ventelisten. Vi taler også med kroen om, hvad vi gør, hvis…

Læs mere

Mange tilmeldinger til Søllerød Kro

Vi er nu snart færdige med omdelingen af breve til alle grundejere i Søllerød. De sidste bliver omdelt 11. og 12. december. Stor tak til de medlemmer, der har påtaget sig omdelingen. Hvis du ikke har modtaget vores brev tirsdag, må du meget gerne sende en mail til , så sørger vi for, at du…

Læs mere

Breve på vej fra Søllerød Grundejerforening

I de kommende dage møder i de frivillige medlemmer, som er igang med at omdele breve til alle medlemmer. Og denne gang er der også breve til de grundejere, der ikke har været medlemmer de seneste fire år. Husk at checke jeres postkasser, så I ikke går glip af indbydelserne til arrangementerne i januar og…

Læs mere

Jul i Søllerød – søndag 3. december

Julemarked på Fogedgården, Søllerødvej 38 Anne Kiil Bertelsen indbyder til Julemarked på Fogedgården kl. 11- 15 forud for Søllerød Museers arrangement på Mothsgården kl. 15. På det lokale julemarked er der fine juledekorationer, honning, kvædegele og julegave ideer. Og til maven og ganen er der æbleskiver, varm kakao og juleglögg. Juletræs tænding på Mothsgården Den…

Læs mere