Rudersdal kommune har opsagt den hidtige serviceordning vedr. snerydning og mindre vedligeholdelse af de private fællesveje med udgangen af 2020. Kommunen er i samarbejde med grundejerforeningerne igang med at finde en løsning, så det bliver muligt at lave aftale med private entreprenører, som kan påtage sig opgaven. Vi håber, at en sådan løsning kan komme…

Læs mere

På den næstsidste dag i 2019 har vi afleveret breve til alle medlemmer hos Postnord. I skulle derfor gerne en af de første dage i det nye år modtage jeres kuvert fra Søllerød Grundejerforening. Denne gang er der opkrævning af kontingentet på 300 kr. for den næste 4-års periode. Vi håber, at alle har lyst…

Læs mere

Generalforsamlingen i 2020 bliver afholdt tirsdag den 31. marts 2020 kl. 19 på Sognegården. Sæt x i kalenderen, så I har mulighed for at deltage. Husk, at sidste frist for at indsende forslag til behandling på generalforsamlingen skal være indsendt senest 1. februar 2020.

Læs mere

Der er nu en ny Grundejerinfo fra Rudersdal kommune. I kan læse den via dette LINK I kan bl.a. læse om: Hovedtidsplan for ny affaldsordning  Dialogmøde for administratorer og ejere af bygninger med fælles affaldsbeholdere  Dialogmøder om Planstrategi 2019  Nye vejnavneskilte bliver mere ensartede og lettere at læse  Derfor er der stadig lavvande i vores…

Læs mere

Staten har fået foretaget en luftfotografering af hele Danmark. I kan finde en række billeder af jeres ejendom via dette LINK Linken kan også findes her på hjemmesiden under “Nyttige Links”

Læs mere

Ejeren af Søllerød Slot, Christina Caravadossi har fået foretaget en modernisering af det fine klokkespil i slottets tårn. Umiddelbart kommer det til at betyde, at klokkespillet hver dag lige efter kl. 9 og kl. 18 vil spille en melodi, der passer til årstiden. Klokkespillet vil spille 2-3 minutter. Det forventes at fungere fra slutningen af…

Læs mere

Generalforsamlingen blev gennemført onsdag aften den 14. marts med ca. 100 deltagere. Cand. jur. Erik Lauridsen var mødets dirigent. Her på hjemmesiden, kan I under Generalforsamling 2018  finde de præsentationer, som repræsentanterne fra kommunen viste og gennemgik. I kan også finde det godkendte regnskab. I kan læse den præsentation, der ledsagede formanden Lars Kristensen’s beretning. Under…

Læs mere