OM FORENINGEN

Søllerød Grundejerforening

Søllerød Grundejerforening er én af kommunens ældste grundejerforeninger. Foreningen blev stiftet i august 1910, da Søllerød stadig var en landsby med kro, kirke og omliggende gårde.

Villaer var der ikke mange af, og på mange af de grunde, der blev udstykket i årene 1898-1900, var der sommerhuse. Derfor havde Søllerød en meget større befolkning om sommeren, som det kendes fra sommerhusområderne ved kysterne i dagens Danmark.

For at sikre et grønt landligt præg over bebyggelsen, blev der ved udstykningerne for godt 100 år siden lyst en servitut på de fleste grunde, som betyder, at man ikke må bygge tættere end 10 alen (ca. =6,35 m) på naboerne. En noget mere restriktiv regel end lokalplanerne.

En af de vigtigste grunde til, at foreningen blev stiftet, var at skaffe rent vand ved at renovere bybrønden som stadig står foran Mothsgården. Det er årsagen til, at vi har bybrønden i foreningens logo.

Læs mere om foreningens historie her på hjemmesiden.

Aktuelt er Søllerød Grundejerforening med over 500 medlemmer den største af de frivillige grundejerforeninger i Rudersdal kommune. Det betyder, at der bliver lyttet til foreningen, når vi kommer med ønsker og forslag til kommunen.

Foreningen er høringsberettiget, når der udarbejdes lokalplaner og i alle byggesager, der kræver dispensation fra lokalplanerne.

Så der er mange gode grunde til at blive medlem af Søllerød Grundejerforening. Kontingentet er beskedne 300 kr. for 4 års medlemsskab.

Kortet nedenfor viser, hvilket område foreningen dækker. Udenfor den røde streg er Søvej senest kommet til. Området er det samme som Søllerød Sogn.