LOKALPLANER

Lokalplaner og Kommuneplan

Rudersdal kommunalbestyrelse vedtog i 2021 en ny Kommuneplan for hele kommunen.

Du kan læse planen via dette link: Kommuneplan 2021

Der er mange lokalplaner i grundejerforeningens område. Den største af dem omfatter det centrale Søllerød mellem Vangebovej og Kirkeskoven. Det er lokalplan 52, som kan hentes via dette link:

Lokalplan 52

Øvrige lokalplaner for grundejerforeningens område findes nemmest ved at indtaste din eller en anden adresse på kommunens hjemmeside under "Lokalplaner". Så kan du finde frem til den lokalplan, der gælder for din ejendom.

Lokalplan 300

Brug dette link til Lokalplan 300 til at læse hele kommunalbestyrelsens forslag til lokalplan for et område omkring Skodsborgvej, Vangebovej og Mothsvej. Hvis man har indsigelser eller andre bemærkninger til forslaget, skal man henvende sig til Rudersdal kommune senest 31. januar 2024. Søllerød Grundejerforening vil indsende foreningens bemærkninger til forslaget efter medlemsmødet 17. januar 2024.

Find din lokalplan