LOKALPLANER

Lokalplaner og Kommuneplan

Rudersdal kommunalbestyrelse forhandler lige nu et forslag til ny kommuneplan for hele kommunen.

Den gældende kommuneplan for Søllerød er fra 2013.

Kommuneplan for Søllerød 2013

Forslaget til ny kommuneplan ventes vedtaget i kommunalbestyrelsen i forsommeren 2017. Om udviklingen af vores område står der: "

"Strategien for Søllerødområdet er at sætte bevaring i hovedsædet og at fastholde boligområdernes karakter.

Den lokale butiksforsyning ønskes styrket. Kommuneplanen indeholder mulighed for en mindre udvidelse af lokalcentret på Øverødvej.

Boligområdets præg af store villaer på store ejendomme skal bevares, og der kan ikke foretages egentlig fortætning indenfor boligområdet."

Linket nedenfor er til siden om Søllerød.

Forslag til kommuneplan for Søllerød 2017

Kommunen har udarbejdet en oversigt over de vigtigste ændringer, der sker i forhold til den eksisterende kommuneplan. For vores område er der ikke tale om væsentlige ændringer. Det meste er af mere redaktione karakter.

Oversigt over ændringer Kommuneplan 2017/13

Der er mange lokalplaner i grundejerforeningens område. Den største af dem omfatter det centrale Søllerød mellem Vangebovej og Kirkeskoven. Det er lokalplan 52, som kan hentes via dette link:

Lokalplan 52

Øvrige lokalplaner for grundejerforeningens område findes nemmest ved at indtaste din eller en anden adresse på kommunens hjemmeside. Så kan du finde frem til den pågældende lokalplan.

Find din lokalplan