EJENDOMSVURDERINGER

Ejendomsvurderinger

I skrivende stund (marts 2017) er lovgivningen på området under revision. Derfor vil vi vente med en vejledning på dette område til vi kender den nye lovgivning.

I kan hente jeres egen aktuelle vurdering på hjemmesiden Skat.dk

Via dette link kan I læse de aktuelle regler for, hvordan man skal forholde sig ved større ændringer af en ejendom i forb. med tilbygninger eller ny bygning.