SERVITUTTER

Servitutter

Som nuværende eller kommende grundejer, skal man være opmærksom på, at næsten alle grunde i Søllerød er omfattet af en servitut, som bl.a. betyder, at man ikke må bygge tættere end 10 alen ca. (6,25 m) til skel. Flere grundejere er kommet i store problemer, fordi de ikke har respekteret denne servitut.

Hvis I er i tvivl om, hvad servitutten betyder for jeres ejendom i forbindele med tilbygning eller nybyggeri, vil vi anbefale, at man sørger for grundig rådgivning fra advokat og/eller landinspektør. Det kan også være fornuftigt at tage kontakt til formanden for Søllerød Grundejerforening, som kan hjælpe med råd og vejledning.

Her kan I finde en typisk udskrift, der indeholder servitutten om 10 alen

Vejlaug

Søllerød Grundejerforening opfordrer alle grundejere på de private fællesveje til at oprette vejlaug. Vejlaugenes formål kan som minimum være, at vejen kollektivt tilmelder sig en ordning med snerydning og vedligeholdelse af vejarealet.

Et vejlaug kan tinglyses på alle ejendomme på vejen ved at foretage en digital tinglysning hos Tinglysningsretten. Hvis man selv sørger for det, vil det koste et gebyr på 1.750 kr. for hele vejen.

Husk ved tinglysning: Vejlauget skal have et CVR nr., der skal medsendes et aktuelt matrikelkort, som viser de omfattede ejendomme, at alle medlemmer skal underskrive vedtægterne og at Medlemsskabet gælder alle nuværende og fremtidige grundejere i vejlaugets område.

Vejlauget Prins Frederiks Allé i Søllerød har gennemført en tinglysning i efteråret 2020. Der er her en række gode råd, man kan følge i forbindelse med tinglysningen. Notatet kan downloades som word dokument via dette link:

Om tinglysning af vejlaug

Skabelon til vedtægter kan findes via dette link:

Vedtægter for vejlaug

Nedenfor er en præsentation, som blev brugt ved et møde for beboere på en privat fællesvej.

Oplæg om oprettelse af vejlaug

Her er loven om private fællesveje:

Lov om Private Fællesveje