Søllerød Grundejerforening skal som alle andre foreninger og virksomheder overholde reglerne om persondata.
Foreningen har kun meget få, enkle persondata. Medlemsfortegnelsen er opbygget over medlemmernes postadresse indenfor foreningens område.
Fortegnelsen anvendes til en gang om året at sende et brev til alle medlemmer med indbydelse til generalforsamling og eventuelle sociale arrangementer.
En del af medlemmerne har oplyst deres e-mail adresse til foreningen. Disse adresser bruges til 5-8 gange om året at sende en mail med oplysninger om arrangementer i foreningen. Formålet var kendt for det enkelte medlem, inden mail adressen blev afleveret.
Medlemsfortegnelsen og oplysninger om deltagelse i arrangementer registreres hos foreningens formand. Oplysning om kontingentindbetalinger registreres hos foreningens kasserer. Alt materiale opbevares på computere, der er beskyttet af passwords.
Ingen andre har adgang til foreningens persondata. Foreningen bruger ikke eksterne konsulenter.
Da alle data alene knytter sig til det frivillige medlemskab af foreningen, er det bestyrelsens opfattelse, at vi overholder den nye lovgivning uden at skulle foretage os yderligere.