Der er nu en ny Grundejerinfo fra Rudersdal kommune. I kan læse den via dette LINK
I kan bl.a. læse om:

Hovedtidsplan for ny affaldsordning 

Dialogmøde for administratorer og ejere af bygninger med fælles affaldsbeholdere 

Dialogmøder om Planstrategi 2019 

Nye vejnavneskilte bliver mere ensartede og lettere at læse 

Derfor er der stadig lavvande i vores søer 

Flere smukke og blomstrende veje i Rudersdal 

Ændret udsendelse af Grundejer!NFO 

Naturen tilbage i Kikhanerenden 

Forslag om 21 nye områder til Grønt Danmarkskort 

Proces skudt i gang for den fremtidige pleje af Søllerød Naturpark