Kære medlemmer

Jeg håber, I alle er kommet godt gennem den forløbne del af sommeren. Og idag fik vi endelig noget regn.
Corona restriktionerne har jo forandret vores fælles hverdag, så det har været nærmest umuligt at gennemføre de sædvanlige aktiviteter i løbet af foråret. Og som tidligere meddelt har bestyrelsen besluttet at aflyse årets generalforsamling.
Men der er alligevel aktiviteter af interesse for medlemmerne.
 
Kirkegårdsvandringen på søndag
Der har været nogle få afbud til de to arrangementer med Niels Peter Stilling på søndag kl. 14 og 16. Det betyder at der er nogle ledige pladser kl. 14. I kan tilmelde jer via dette LINK, hvis I ønsker at deltage.
 
Der er mulighed for at nyde et glas vin på Mothsgården efter kirkegårdsvandringen kl. 14 og før vi begynder kl. 16.
 
Aktiviteter på Mothsgården
I sommerens løb har der været en række aktiviteter på Mothsgården, som Rudersdal Museer og grundejerforeningen forsøger at gøre til et mødested for os, der bor i Søllerød. 
Museumschef Anja Olsen formulerer det på denne måde: 
"Det er jo nemlig lige nu, at det er rosé-vejr! Og vi har fået lov til at skænke dejlig kold rosé og hvidvin – og veltempereret rødvin – på Mothsgården hver dag!. 
Så kan man sidde i skyggen og nyde augustvejret, tiden, livet og udsigten til gadekæret med et dejligt glas eftermiddagsvin...til 30 kr. pr. glas. Det er billigt! Meget billigt! – som de siger i en eller anden reklame J Der er god plads til at spille petanque på gårdspladsen, snakke med naboen eller læse en bog.”
 
Byvandringen 6. september kl. 14
Der er kommet nogle få afbud til byvandringen. Det betyder, at der er enkelte ledige pladser. I kan tilmelde jer på hjemmesiden via dette LINK. Hvis der er optaget, så prøv igen om et par dage.
 
Serviceordning for de private fællesveje
Mange medlemmer af Søllerød Grundejerforening bor på private fællesveje.Den komunale service med fejning, asfaltreparation og snerydning stopper helt den 31. december 2020.
Hvis I bor på en privat fællesvej, er I blevet orienteret om, at I fra 1. januar 2021 selv skal varetage opgaverne med fejning, ukrudtsbekæmpelse, saltning, snerydning og reparationer af huller i asfalten.
Fællesudvalget for Grundejerforeninger i Rudersdal kommune har haft opgaverne i udbud, og alle vejlav diskuterer lige nu, om de skal tilslutte sig den nye ordning.
Mange veje i Søllerød har ikke tilmeldt sig - sandsynligvis fordi, der endnu ikke er oprettet vejlav på deres vej. Det vil give hårdt morgenarbejde for grundejerne, hvis vi igen får en snevinter.
Hvis I vil være med i den nye serviceordning, skal I skynde jer at blive enige om oprettelse af vejlav på jeres vej. Hvis jeres vej vil være med i ordningen, kan I sende en mail til undertegnede. Jeg er koordinator på opgaven.
I kan finde standardvedtægter og gode råd på hjemmesiden: Om vejlav
 

Fortsat god sommer!

Venlig hilsen
Lars Kristensen
Formand